Odpowiedzialność społeczna


Wnosimy wartość w życie lokalnej społeczności. Działamy charytatywnie i wspieramy aktywność sportową na poziomie naszego środowiska. Istotną częścią misji, która nam przyświeca jest upowszechnianie wiedzy podatkowej, a szczególną troską otaczamy edukację dzieci wczesnoszkolnych.

Działalność sportowa


Działalność charytatywna