Audyt

Audyt, audyt wewnętrzny i przeglądy finansowe.

Audyt

Audyt uznawany jest za narzędzie dające możliwość potwierdzenia wiarygodności firmy. Korzystanie z firmy audytorskiej pozwala poprawić jakość sprawozdawczości finansowej. Zarząd uzyskuje pełen zakres informacji niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji w zakresie planowania i rozwoju a także zdobywa wiedzę na temat słabych i mocnych stron. 

Sugerujemy przeprowadzić audyt także w sytuacji niepewności, co do rzetelności i poprawności prowadzenia księg rachunkowych przez własny dział księgowy lub zewnętrzną firmę świadczącą usługi rachunkowe. Przeprowadzenie audytu jest absolutnie niezbędne przy planowaniu przejęcia lub zakupu udziałów i akcji innego podmiotu.

Audyt wewnętrzny i przeglądy finansowe

Usługi audytu wewnętrznego oraz przeglądy finansowe definiują obszary ryzyka stanowiącego największe zagrożenie dla efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.